Greece, Ipiros - an old bridge near Kokkorou, Zagoria